Liên hệ

               BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
              CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO-GICC

   Địa chỉ:  Tầng 3 Nhà C - Trường Đại Học Thành Đô - 
         Km 15 Quốc Lộ 32 - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội
   Tel: 0243.2041.555
   Mr Long: +84.98.1111.616
   Email: huongtraenco91@gmail.com 
   Website: http://gicc.com.vn